Ohut sähköteräs

Ohutsähköteräksen edut

Amorfisella ja ferriitillä on erinomainen suorituskyky ytimen häviön arvioinnissa. Mutta …

Paksuus vaikuttaa merkittävästi ydinhäviöön, joten ohut ja erittäin alhainen ydinhäviö korkeilla taajuuksilla lisäävät tehokkuutta ja säästävät energiaa.

Amorfisella ja ferriitillä on erinomainen suorituskyky ytimen häviön arvioinnissa

Suorituskyvyn muutoksen arviointi kokonaishäviön mukaan, mukaan lukien häviöt koosta ja kuparilangoista.

Ohuet sähköteräsnauhat antavat riittävän tehon pienissäkin koossa korkean kyllästysvuon tiheyden ja pienten ydinhäviöiden ansiosta. Siksi kuparilangan käyttö on minimaalista ja kuparihäviöt voidaan saavuttaa pienet.

Ohuet sähköteräsnauhat, joilla on korkea kyllästetty vuontiheys ja pienet ydinhäviöt

Tämän seurauksena ohut sähköteräsnauhat toimivat erinomaisesti

Ohuet piiteräsnauhat osoittavat todelliset kykynsä vasta levityksen jälkeen.

ohuilla sähköteräsnauhoilla on erinomainen suorituskyky