Tunnspårigt elstål

Nikkindenji Kogyo tillhandahåller Thin-gauge elektriska stålband (Thin-gauge silicon steel bands) med en tjocklek på 40 till 100 μ-meter, och tillhandahåller och designar kärnor och elektrisk utrustning för att möta kundernas krav.

Nikkindenji Kogyo tillhandahåller tunna elektriska stålband

Egenskaper av tunn-gauge elektrisk stål

Mycket låga kärnförluster

Jämfört med konventionella tjocka elektriska stål, har tunna elektrostålband mycket låga kärnförluster på grund av mycket liten virvelström. Fördelarna med tunna elektriska stålband är uppenbara vid höga frekvenser, och de hjälper till att spara energi och minska storleken på högfrekventa reaktorer, transformatorer och motorer.

tunna elektriska stålband låga härdförluster neddimensionerade högfrekvensreaktorer transformatorer och motorer

Hög mättnadsflödestäthet

Tunna elektriska stålband bidrar till neddragning av högfrekvensreaktorer och transformatorer på grund av hög mättnadsflödestäthet.

tunna elektriska stålband med hög mättnadsflödestäthet

Hög permeabilitet

Tunna elektriska stålband har hög permeabilitet, vilket möjliggör användning i sköldar.

Utmärkt isoleringsbeläggning

Tunna elektriska stålband har oorganisk isoleringsbeläggning. Den oorganiska beläggningen tillåter utmärkt isolering, vilket möjliggör den bästa avspänningsglödgningen.

tunna elektriska stålband Utmärkt isoleringsbeläggning